73/117/EEG: Advies van de Commissie van 24 januari 1973 aan de Regering van de Franse Republiek over een ontwerp van wet tot wijziging en aanvulling van Ordonnantie nr. 58.1310 van 23 december 1958 betreffende de arbeidsvoorwaarden bij het openbaar en particulier wegvervoer met het oog op de veiligheid van het wegverkeer