Sag C-388/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof (Tyskland) den 13. juni 2018 — Finanzamt A mod B