Domstolens Dom (Store Afdeling) af 6. september 2011.#Lady & Kid A/S m.fl. mod Skatteministeriet.#Anmodning om præjudiciel afgørelse: Østre Landsret - Danmark.#Manglende tilbagebetaling af en afgift, der er erlagt med urette - ugrundet berigelse som følge af sammenhængen mellem indførelsen af denne afgift og ophævelsen af andre afgifter.#Sag C-398/09. Domstolens Dom (Store Afdeling) af 6. september 2011.