Skriftlig forespørgsel E-2309/05 af Paulo Casaca (PSE) til Kommissionen. Overholdelse af direktiv 86/609/EØF med henblik på toksinundersøgelse af muslinger