Kommissionens forordning (EF) nr. 1645/2004 af 20. september 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 2287/2003 for så vidt angår fiskerimulighederne for lodde i grønlandske farvande