Skriftlig forespørgsel P-1651/04 af Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE) til Kommissionen. Meda-programmet og kvinder