Skriftlig forespørgsel E-0645/06 af Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE) til Kommissionen. Misbrug af Sapard-førtiltrædelsesstøtte i Bulgarien