Sag C-801/19: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 17. december 2020 — FRANCK d.d. Zagreb mod Ministarstvo financija Republike Hrvatske Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Upravni sud u Zagrebu — Kroatien) [Præjudiciel forelæggelse – merværdiafgift (moms) – direktiv 2006/112/EF – fritagelser – artikel 135, stk. 1, litra b) og d) – begreberne »ydelse af lån« og »andre handelsdokumenter« – komplekse transaktioner – hovedydelse – tilrådighedsstillelse af midler mod vederlag – overdragelse af en veksel til et factoringselskab og overførsel af de modtagne penge til vekseludstederen]