Skriftlig forespørgsel P-3117/05 af David Hammerstein Mintz (Verts/ALE) til Kommissionen. Usikre flyselskaber, der beflyver europæiske lufthavne