Société financière og industrielle du Peloux Domstolens Dom (Anden Afdeling) af 12. maj 2005. # Société financière et industrielle du Peloux mod Axa Belgium m.fl. # Anmodning om præjudiciel afgørelse: Cour d'appel de Grenoble - Frankrig. # Bruxelles-konventionen - kompetence i forsikringssager - værnetingsaftale indgået mellem en forsikringstager og en forsikringsgiver med hjemsted i samme kontraherende stat - håndhævelse af en værnetingsklausul over for den sikrede i henhold til forsikringsaftalen, der ikke har underskrevet denne klausul - sikret i henhold til aftalen med bopæl i en anden kontraherende stat . # Sag C-112/03. TITJUR