Zaak C-399/06 P: Hogere voorziening ingesteld op 25 september 2006 door Faraj Hassan tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Tweede kamer) van 12 juli 2006 in zaak T-49/04, Faraj Hassan/Raad van de Europese Unie en Commissie van de Europese Gemeenschappen