Sag C-399/06 P: Appel iværksat den 25. september 2006 af Faraj Hassan til prøvelse af dom afsagt den 12. juli 2006 af Retten i Første Instans (Anden Afdeling) i sag T-49/04, Faraj Hassan mod Rådet for Den Europæiske Union og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber