TRAKTAT OM OPRETTELSE AF ET FAELLES RAAD OG EN FAELLES KOMMISSION FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER, KAPITEL I: RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER, ARTIKEL 8