2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento rezoliucija (ES) 2019/1462, su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį