2013/614/EL: Euroopa Parlamendi otsus, 17. aprill 2013 , ühisettevõtte Artemis 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta#Euroopa Parlamendi resolutsioon, 17. aprill 2013 , tähelepanekutega, mis on ühisettevõtte Artemis 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa PROPCELEX