Forslag til afgørelse fra generaladvokat Geelhoed fremsat den 2. december 2004.