Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.4253 — Bridgepoint/Limoni) EØS-relevant tekst