Sag C-339/04: Anmodning om præjudiciel afgørelse forelagt ved kendelse afsagt den 24. februar 2004 af Consiglio di Stato som retsinstans (Sjette Afdeling), i sagen Nuova società di telecomunicazioni S.p.a. mod Ministero delle comuniciazioni