Sag F-67/15: Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 19. juli 2016 — Opreana mod Kommissionen (Personalesag — midlertidigt ansat — midlertidigt ansat, der beklæder en fast stilling — ingen forlængelse af en tidsbegrænset ansættelseskontrakt — graviditet — akt, der indeholder et klagepunkt — ophavsmanden til den bebyrdende retsakt inkompetent — retten til at blive hørt — omsorgspligt)