Del 1.2 af ECB's administrative regler indeholdende reglerne om tjenestemæssig adfærd og tavshedspligt