Kommissionens beslutning af 7. december 2001 om en liste over grænsekontrolsteder, der er godkendt til at føre veterinærkontrol med dyr og animalske produkter fra tredjelande, og om opdatering af de nærmere bestemmelser om den kontrol, som skal gennemføres af Kommissionens eksperter (meddelt under nummer K(2001) 3941) (Kun den engelske udgave er autentisk) (EØS-relevant tekst) (2001/881/EF)