Skriftlig forespørgsel P-0999/06 af Alejo Vidal-Quadras Roca (PPE-DE) til Kommissionen. Konkurrenceforvridning på delvis liberaliserede energimarkeder