Skriftlig forespørgsel E-2430/05 af Bart Staes (Verts/ALE) til Kommissionen. Illegale transporter og handel med nukleart materiale