TITJUR Saxonia Edelmetalle mod Kommissionen Dom afsagt af Retten i Første Instans (Første Udvidede Afdeling) den 11. maj 2005. # Saxonia Edelmetalle GmbH (T-111/01) og Zeitzer Maschinen, Anlagen Geräte (ZEMAG) GmbH (T-133/01) mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber. # Statsstøtte - omstrukturering - misbrug af statsstøtte - tilbagesøgning af støtte - artikel 88, stk. 2, EF - forordning (EF) nr. 659/1999. # Forenede sager T-111/01 og T-133/01.