Forslag til RÅDETS FORORDNING om fordeling af fiskerimuligheder i henhold til protokollen om fastsættelse for en periode på højst et år af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Mauretanien