Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 1. december 2005 i sag C-213/04, Ewald Burtscher mod Josef Stauderer (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberster Gerichtshof) (De frie kapitalbevægelser — artikel 56 EF — procedure med erklæring om køb af byggegrunde — transaktionen ugyldig med tilbagevirkende kraft i tilfælde af købers forsinkelse med afgivelse af erklæringen)