Sag T-370/06: Sag anlagt den 4. december 2006 — Kuwait Petroleum Corp. m.fl. mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber