2004/626/EF: Kommissionens beslutning af 26. august 2004 om ændring af beslutning 98/320/EF om gennemførelse af et tidsbegrænset forsøg med prøvetagning og analyse af frø efter Rådets direktiv 66/400/EØF, 66/401/EØF, 66/402/EØF og 69/208/EØF (meddelt under nummer K(2004) 2942)(EØS-relevant tekst)