TRAKTAT OM OPRETTELSE AF DET EUROPAEISKE ATOMENERGIFAELLESSKAB ( E.A.F. - EURATOM ), FJERDE AFSNIT - FINANSIELLE BESTEMMELSER, ARTIKEL 172