Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 296/2014 от 12 декември 2014 година за изменение на приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП [2015/2163]