Skriftlig forespørgsel E-4518/05 af Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) til Kommissionen. Forslag fra generaladvokaten ved EF-Domstolen