Skriftlig forespørgsel P-4810/05 af Katerina Batzeli (PSE) til Kommissionen. Foranstaltninger til mindskelse af forskellene, ikke alene inden for det indre marked men også mellem EU og USA, hvad angår internettjenesterne.