Udkast til Kommissionens Forordning (EF) nr. .../... af [...] om gennemførelsesbestemmelser for den særlige ordning for forsyning af de mindre øer i Det Ægæiske Hav med kornprodukter og tørret foder og om fastlæggelse af den foreløbige forsyningsopgørelse (Kodificeret udgave)