Kommissionens forordning (EF) nr. 314/2005 af 24. februar 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for ris og brudris og om suspension af udstedelsen af eksportlicenser