Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 243, 16 ta' Settembru 2010