Rådets henstilling af 30. marts 2004 vedrørende retningslinjer for udtagning af prøver af beslaglagt narkotika