Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.9693 — Liberty/Aleris Divestment Business) (Text av betydelse för EES) 2020/C 44/03