Skriftlig forespørgsel P-4975/06 af Paulo Casaca (PSE) til Kommissionen. Foranstaltninger og programmer til beskyttelse af menneskerettighederne i Iran