Gastyperne og de dertil svarende ledningstryk i henhold til artikel 4, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/426 om apparater, der forbrænder gasformigt brændstof, og om ophævelse af direktiv 2009/142/EF (Denne meddelelse bygger på oplysninger, som Kommissionen har modtaget fra medlemsstaterne) 2021/C 78/05