Sprawa T-404/12: Skarga wniesiona w dniu 12 września 2012 r. — Toshiba Corporation przeciwko Komisji