Věc T-404/12: Žaloba podaná dne 12. září 2012 — Toshiba Corporation v. Komise