Traktat om en forfatning for Europa - DEL III - UNIONENS POLITIKKER OG FUNKTIONSMÅDE - AFSNIT VII - FÆLLES BESTEMMELSER - KAPITEL III - FORSTÆRKET SAMARBEJDE - Artikel III-435