Skriftlig fråga E-012557/11 Zigmantas Balčytis (S&D) till kommissionen. Prioriterade projekt för att minska den övergödning av Östersjön som orsakas av Vitryssland och Ryssland