Skriftlig forespørgsel E-4313/05 af Bernat Joan i Marí (Verts/ALE) til Kommissionen. Overtrædelser af retten til at anvende modersmål i Sydtyrol