Forslag til Rådets forfordning om indgåelse af en aftale i form af brevveksling om ændring af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er fastsat i samarbejdsaftalen om havfiskeri mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Mauretanien for perioden 1. august 2001 til 31. juli 2006