Aftale mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og Den islamitiske republik Pakistan om handel med tekstilvarer