Sag C-778/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d’État (Frankrig) den 11. december 2018 — Association française des usagers de banques mod Ministre de l’Économie et des Finances