Sag T-311/04: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 19. oktober 2006 — Buendia Sierra mod Kommissionen (Tjenestemænd — forfremmelse — forfremmelsesåret 2003 — tildeling af prioritetspoints)