Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 3. juni 2021 om opstilling af en liste geografiske betegnelser, der er beskyttet i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787, og for hvilke der skal indgives ansøgning om international registrering i henhold til artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1753 2021/C 215 I/02