Meddelelse fra Kommissionen til Rådet - Vurdering af de foranstaltninger, som Det Forenede Kongerige har truffet til opfølgning af Rådets henstilling af 24. januar 2006 med henblik på at bringe situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud til ophør – Anvendelse af traktatens artikel 104, stk. 7